About

Open City, platform for urban interventions

Open City invites artists for projects in which artistic practices are explored and developed in order to produce alternative forms and experiences of  ‘publicness’. Open City begins with the idea that art not only addresses an audience but also creates audiences while giving shape to its own public form. Public space, these multifarious places where people come together and democracy takes shape, is subject to profound transformations as the result of a fragmentation of the public which defines it along with increasing evidence of commercialization and privatization. The questions of the erosion of the public domain and the role of art in society, issues which are particularly linked, are at the heart of a debate to which Open City intends to contribute. Artists as well as writers and researchers are invited to develop projects which from an investigative practice and propose new experiences which contribute to the creation of an open city.  The desire for an ‘open city’ is not an abstract concept but a demand for public spaces which, more than a commercial billboard, make unusual experiences and collective actions possible. Open City considers the city as a laboratory for artistic experiment in which public domain is tested, transformed and produced.

Open City, platform voor stedelijke interventies
Open City nodigt kunstenaars uit voor projecten waarin artistieke praktijken onderzocht en ontwikkeld worden die alternatieve vormen en ervaringen van openbaarheid produceren. Het gaat uit van de idee dat kunst niet alleen een publiek aanspreekt maar ook publieken maakt en steeds weer zijn eigen openbaarheid vorm geeft. De openbare ruimte, de plekken waar mensen samenkomen en de democratie vorm krijgt, is aan grote veranderingen onderhevig als gevolg van een versnippering van het publiek en een voortgaande commercialisering en privatisering. De erosie van het publieke domein en de rol van de kunst in de samenleving die daar in grote mate mee samen hangt is een actueel debat waar Open City aan bij wil dragen. Kunstenaars, schrijvers en onderzoekers worden uitgenodigd projecten te ontwikkelen die op vanuit een onderzoekende praktijk nieuwe ervaringen aandragen die bijdragen aan het verlangen naar een open stad. Het verlangen naar een Open City is geen abstract concept, maar een eis voor publieke ruimten die meer dan een commercieel uithangbord onverwachte ervaringen en collectief handelen mogelijk maken. Open City beschouwd de stad daarbij als een laboratorium voor artistiek experiment waarin publiek domein getest, getransformeerd en geproduceerd wordt.