Open City | Haarlemmermeer in Kunstfort bij Vijfhuizen

Open City | Haarlemmermeer
Kunstfort bij Vijfhuizen van 7 Juli t/m 29 September
Opening: Zondag 7 Juli 15 – 18 uur

Deelnemende kunstenaars: Elke Uitentuis en Wouter Osterholt, Justin Bennett, Sil Krol, BikvanderPol, Inti Hernandez  en Martijn Engelbregt. Film programma: Lee Ellickson
Curator: Alice Smits

Deze zomer beweegt Open City zich uit de stad om de grootstedelijke omgeving van Amsterdam te onderzoeken: de Haarlemmermeer. Open City | Haarlemmermeer is een tentoonstelling die zowel plaats vindt in het Kunstfort bij Vijfhuizen als de openbare ruimte van de Haarlemmermeerpolder.

In de zomer is Open City, platform voor stedelijke interventies, uitgenodigd voor een tentoonstelling waarin de openbare ruimte centraal staat: de plaats waar mensen samen komen en waar democratie gestalte krijgt. Door toenemende commercialisering en privatisering is de openbare ruimte lang niet meer vanzelfsprekend van ons allemaal. Open City wil een bijdrage leveren aan het actuele debat over het publieke domein en de toekomst van onze openbare ruimte. Kunstenaars worden in deze tentoonstelling uitgenodigd om met hun werken te reflecteren op de verschijningsvormen en mogelijkheden van die ruimte.

Met openbare ruimte bedoelen we doorgaans de pleinen, straten en parken van de stad vanuit een traditioneel onderscheid tussen stad en omland. Inmiddels hebben we te maken met een situatie waarin het onderscheid tussen landelijk en stedelijk gebied steeds verder vervaagt. De Gemeente Haarlemmermeer is zo’n typisch hybride gebied dat bestaat uit 26 dorpskernen waarin de verstedelijking van de publieke ruimte actueel is. Nu de maatschappelijke dynamiek zich steeds meer naar de buitenkant van de stad verschuift wordt het tijd de schijnwerpers te richten op de culturele potenties van het bredere stedelijke veld.

In de tentoonstelling zullen vanuit de diverse artistieke praktijken projecten getoond worden die mogelijke benaderingen en strategieën laten zien die ingezet worden in het streven naar een ‘open stad’, niet als een abstract concept, maar als een eis voor publieke ruimten die meer dan een commercieel uithangbord onverwachte ervaringen en collectief handelen mogelijk maken. De tentoonstelling vormt de opmaat van een artistiek onderzoek naar de openbare ruimte in de Haarlemmermeer dat in de loop van de tentoonstelling vorm zal krijgen door middel van publieke interventies, presentaties en dialogen en zal culmineren in een Open City zomer academie, waar resultaten, strategieën en plannen voor een mogelijk vervolg gepresenteerd zullen worden.

Tijdens de tentoonstelling begin September wordt een Zomer Academie georganiseerd waarin kunstenaars en andere experts zich in workshops, lezingen en excursies buigen over deze vraagstukken.

https://archief.kunstfort.nl/kunst/geweest/2013/open-city/tt-open-city