Open City Dialogues

Open City Dialogues
28 en 29 September
Kunstfort bij Vijfhuizen

Open City Dialogues is een weekend met workshops, presentaties, excursies en debatten. Daarin zullen kunstenaars, curatoren, theoretici en beleidsmakers hun visies geven op de rol die kunst kan spelen in de openbare ruimte. Gepresenteerd door het Kunstfort bij Vijfhuizen in samenwerking met gast curator Alice Smits ter afsluiting van de tentoonstelling Open City.

Tijdens dit weekend bieden kunstenaarsduo BikvanderPol en kunstenaar Elke Uitentuis i.s.m We Are Here workshops aan. Daarbij gaan zij in op de strategien en werkwijzen waarmee ze in hun werk de openbare ruimte  benaderen, en op hoe zij vorm geven aan de idee van een ‘open stad’. Samen met de deelnemers zullen zij vervolgens de mogelijkheden van kunst in de openbare ruimte verkennen. Open City-kunstenaars Sil Krol en Inti Hernandez zullen hun recente lopende projecten in de openbare ruimte presenteren.

In een excursie onder leiding van Yvonne Lub (Podium voor Architectuur Haarlemmermeer en Schiphol) zult u gaan bekijken wat de aard, indeling en gebruik is van de publieke ruimte in de polder: Welke nieuwe verstedelijkte ruimtes ontstaan hier? En hoe wordt kunst ingezet om openbare ruimte te activeren?

Het weekeinde zal worden afgesloten met een serie twee gesprekken waarin kunstprofessionals in gesprek gaan met beleidsmakers op het gebied van kunst en openbare ruimte in de Haarlemmermeer. Via deze activiteiten zal Open City Dialogues een kritische kijk bieden op de visies die aan de keuzes voor specifieke kunstpraktijken in de openbare ruimte, ten grondslag liggen. Door middel van deze dialogen streven we er bovendien naar een brug te slaan tussen praktijk en theorie.

Meld je aan voor deelname via info@kunstfort.nl

Programma

Zaterdag 28 september 10:00 – 18:00 uur
10:00-10.30 Inloop en gelegenheid tot bezoeken van tentoonstelling Open City

10.30 – 11.00 Ontvangst door Holger Nickisch, Directeur Kunstfort bij Vijfhuizen en Introductie door curator Alice Smits.

11:00 – 13.00  Workshop Elke Uitentuis i.s.m We Are Here
Als voorbeeld van haar specifieke praktijk zal Elke Uitentuis samen met leden van de vluchtelingengroep We Are Here de aan het oog onttrokken planologie en architectuur die voortvloeit uit het migratiebeleid in Nederland zichtbaar maken door middel van artistieke ingrepen. Dit projectvoorstel zal de aanleiding vormen tot een interactieve sessie rond strategieen waarmee kunst nieuwe vormen van openbaarheid creeert.

13.00 – 13:45 u Lunch
13:45 – 14:15 rondleiding tentoonstelling

14:15 – 15:00u Presentatie Sil Krol over en op Mobiel Forum, een project dat speciaal voor Open City gecreëerd werd en op diverse plekken in de Haarlemmermeer een platform bood voor conflicten m.b.t.  de inrichting van de openbare ruimte. Aansluitend gesprek met Holger Nickish (directeur Kunstfort)

15.00 – 15:45 Presentatie Inti Hernandez over Openlucht Lokaal,  ontworpen op uitnodiging van  de school Notre Dames Des Anges, (Ubbergen, Nederland) en voormalig   SKOR. Dit ontwerp reflecteert Hernandez ideeën over het creëren van plekken waar mensen elkaar ontmoeten.

16:00 – 18:00 Excursie met Yvonne Lub (Podium voor Architectuur Haarlemmermeer en Schiphol) in de Haarlemmermeer.
Yvonne Lub presenteert de serie Buurtlandschappen waarin bewoners van de Haarlemmermeer in tekst enn foto’s hun favoriete openbare plekken laten zien. In een excursie leidt Yvonne Lub de bezoekers lansg enkele van deze plekken. Samen met haar zult U gaan bekijken wat de aard, indeling en gebruik is van de publieke ruimte in de polder.

Zaterdagavond aansluitend BBQ met Open City Film Night

18:00 – 20:00 Open City Film programma samengesteld door Lee Ellickson
Tijdens een gezamenlijk diner wordt een bijzondere selectie van oude en nieuwe korte films vertoond waaronder Phil Solomons (Empire), Bonney Powell (Manhattan Melody), Rudy Bruckhardt (Pursuit of Happiness) en als hoofdfilm de Plot Point Trilogie die de Belgische filmmaker Nicolas Provost tussen 2008 en 2013 maakte.

 

Zondag 29 september 10.00 – 17:00 uur 

10:00 – 10.30 Inloop en mogelijkheid tentoonstelling te bezichtigen

10.30 – 11.00 Ontvangst door Holger Nickisch, Directeur Kunstfort bij Vijfhuizen en Introductie door curator Alice Smits.

11:00 – 13.00 u Workshop BikvanderPol
Aan de hand van specifieke voorbeeldprojecten geven kunstenaarsduo Liesbeth Bik en Jos van der Pol een presentatie over hun aanpak en methodes van de openbare ruimte.
13:00 – 13:45u Lunch
13.45 – 14.15 Rondleiding langs de tentoonstelling

14:30 – 16:00 Serie dialogen tussen kunstprofessionals en beleidsmakers kunst en openbare ruimte in de Haarlemmermeer over visies opd e rol van kunst in de openbare ruimte met
Hans Venhuizen (Bureau Venhuizen Cultuur & Ruimtelijke Ordening)
&
Annelies van der Horst (DSP groep gemeentelijk adviseur, verantwoordelijk voor cultuurnota Haarlemmermeer)

Theo Tegelaers (curator TAAK)
&
Emilie Feij (coordinator kunstprojecten Gemeente Haarlemmermeer)

Elke Uitentuis (beeldend kunstenaar
&
Tobias Woldendorp (DSP groep gemeentelijk adviseur)

Als gespreksleider treedt op Jeroen Boomgaard (Lectoraat Kunst en Openbare Ruimte Gerrit Rietveld Academie Amsterdam)

16:00 – 16:15u Pauze
16:15 –  17:00  Samenvatting Jeroen Boomgaard en afsluitend debat

WELKOM!